Gara Cața

Construire gara Cața, jud. Brașov

Gara Cața

Descriere proiect

Beneficiar:   CNCFR – CFR SA
Antreprenor:   Asocierea RAILWORKS (ALSTOM TRANSPORT S.A. – AKTOR S.A. – ARCADA COMPANY S.A. – EURO CONSTRUCT TRADING 98)
Executant:   AUTORUN SRL
Perioada:   2021 – contract în derulare

Denumire proiect: „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov- Simeria, Secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara – Obiectiv construire Gara Caţa”

AUTORUN SRL este autorizată ca furnizor feroviar și deține agrementul tehnic feroviar, eliberate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de drumuri, poduri și căi ferate

 

Provocări

Proiectul prevede construirea clădirii Stației de cale ferată Cața pe un nou amplasament în vecinătatea gării existente, construirea unui tunel pietonal subteran, construirea peroanelor, a drumurilor și platformelor, și a instalațiilor de apă și canalizare. Clădirea este o construcție nouă ce se desfășoară doar pe parter și are acoperișul tip șarpantă. Construcția are forma dreptunghiulară cu dimensiunile 41.00 x 13.40 m și este dispusă cu latura lungă paralelă cu liniile de cale ferată având o suprafață construită de 550 mp. Tunelul pietonal se construiește pe amplasamentul noii stații de călători în vecinătatea stației CF în suprafață de 335 mp pentru asigurarea accesului călătorilor la cele trei peroane. În stația de cale ferată Cața s-au prevăzut un peron la linia 1 în lungime de 150 m și două peroane intermediare a câte 250 m lungime fiecare. De asemenea se vor executa instalațiile electrice, rețelele de apă și canalizare, platformele și drumul de acces pentru asigurarea funcționalității noii investiții.

Cantități ale proiectului:

 • terasamente 2.000 mc
 • montare de elemente prefabricate din beton 3000 buc
 • cofraje 3000 mp
 • armături 100.000 Kg
 • betoane 1000 mc
 • zidării din cărămidă 600 mc
 • umpluturi 15.000 mc

La un proiect de anvergură apar în permanență provocări. Cea mai mare provocare a acestui proiect de până acum, a fost menținerea nivelului pânzei freatice la o cotă inferioară cu minim 1m față de cota săpăturii până la realizarea fundației tunelului pietonal.

Acest proiect reprezintă o continuare a competențelor dobândite de AUTORUN COMPANY în lucrări cu specific feroviar și o oportunitate extraordinară de a atinge misiunea companiei.

zid de beton Bazna

Execuție ziduri de sprijin din beton în Comuna Bazna

zid de beton Bazna
zid de beton Bazna

Descriere proiect

Beneficiar:   COMUNA BAZNA
Antreprenor:   GEIGER TRANSILVANIA SA
Executant:   AUTORUN SRL
Perioada:   Aprilie – Octombrie 2022

În cadrul acestui proiect AUTORUN COMPANY a executat lucrări pentru următoarele obiective:

Strada Avram Iancu

 • ziduri de sprijin din beton cu H=2,75 m în lungime de 130 ml
 • podet P2 în lungime de 30 ml

Strada Tudor Vladimirescu

 • ziduri de sprijin din beton cu H=2,75 m în lungime de 70 ml
 • ziduri de sprijin din beton cu H=4,00 m în lungime de 80 ml

Cantități ale proiectului:

 • terasamente 2.000 mc
 • cofraje 2.500 mp
 • betoane 2.000 mc

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de construcții civile și industriale

Provocări

La execuția acestor ziduri din beton, echipa noastră a executat serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenită angajamentului asumat. Provocator a fost realizarea amprentată a feței vizibile a zidurilor de sprijin şi găsirea unor soluții pentru fixarea fermă a cofrajelor în condițiile în care terenul nu a permis acest lucru.

gara Dumbrăveni

Reabilitare Gara Daneș și Gara Dumbrăveni

gara Dumbrăveni

Descriere proiect

Beneficiar:   CNCFR „CFR” SA
Antreprenor:   FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCUREȘTI
Executant:   AUTORUN SRL
Perioada:   2017 – 2019

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV PAN EUROPEAN, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu – Sighișoara, lotul 1 Sighișoara – Aţel

Stația CF Daneş

 • Reabilitare clădire stație
 • Finalizare finisaje tunel pietonal
 • Finalizare peroane linia I și linia II+III
 • Rețele iluminat, apă, canalizare menajeră și pluvială
 • Amenajare platforme și spații verzi

Stația CF Dumbrăveni

 • Reabilitare clădire stație inclusiv șarpantă și învelitoare
 • Finalizare finisaje tunel pietonal
 • Finalizare peroane linia I și linia II+III și III+IV
 • Rețele iluminat, apă, canalizare menajeră și pluvială
 • Amenajare platforme betonate și trotuare

AUTORUN SRL este autorizată ca furnizor feroviar și deține agrementul tehnic feroviar, eliberate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de drumuri, poduri și căi ferate

 

Provocări

Cea mai mare provocare în cadrul acestui proiect a fost oportunitatea de a executa lucrări cu specific feroviar pentru prima dată în istoria companiei. Contextul a implicat și autorizarea companiei AUTORUN SRL ca furnizor feroviar de către AFER – Autoritatea Feroviară Română.

Colegii noștri au reuşit să se afirme prin calitatea lucrărilor executate, astfel că după scurt timp am semnat al doilea contract de execuție cu FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCUREȘTI pentru Lotul 2 Aţel – Micăsasa, parte din acelaşi proiect.

Gara Mediaș

Reabilitare Gara Mediaș și Gara Copșa-Mică

Gara Mediaș

Descriere proiect

Beneficiar:   CNCFR „CFR” SA
Antreprenor:   FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCUREȘTI
Executant:   AUTORUN SRL
Perioada:   2017 – 2019

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV PAN EUROPEAN, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu – Sighișoara, lotul 2 Aţel – Micăsasa

Stația CF Mediaş

 • Finalizare finisaje tunel pietonal
 • Finalizare peroane linia I
 • Amenajare platforme și spații verzi

Stația CF Copşa Mică

 • Reabilitare Clădire stație inclusiv șarpantă și învelitoare
 • Finalizare tunel pietonal
 • Finalizare peroane linia I și linia II+III și III+IV
 • Rețele iluminat, apă, canalizare menajeră și pluvială
 • Amenajare platforme betonate și trotuare

AUTORUN SRL este autorizată ca furnizor feroviar și deține agrementul tehnic feroviar, eliberate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de drumuri, poduri și căi ferate

Provocări

Cea mai mare provocare în cadrul acestui proiect a fost continuarea şi finalizarea lucrărilor deja începute, în graficul de execuție. O altă provocare a colegilor noștri în execuţie a fost menţinerea nivelului hidrostatic la cota -4,5 m 24/24, timp de 3 luni de zile, pentru finalizarea lucrărilor de hidroizolare a tunelului pietonal şi finalizarea terasamentului pentru liniile I,II şi III. În ciuda dificultăţilor specialiştii noştri au găsit soluţiile potrivite astfel încât termenul de finalizare să fie respectat. Mărturie pentru cele menționate stă recomandarea primită de la clientul nostru FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCUREȘTI.

Amenajare Zid de Sprijin

Amenajare Zid de Sprijin, Școala Gimnazială Cireșarii

Amenajare Zid de Sprijin

Descriere proiect

Beneficiar:   MUNICIPIUL MEDIAȘ
Antreprenor:   GRANITTO CONSTRUCT SRL
Executant:   AUTORUN SRL
Year Completed:   2018 – 2019

Proiectul soluționează lipsa spațiului pentru execuția unui corp nou de clădire necesar extinderii şcolii Gimnaziale Cireșarii din municipiul Mediaş, printr-o amenajare zid de sprijin.

Cantități ale proiectului:

 • terasamente 2.000 mc
 • cofraje 780 mp
 • armături 11.000 Kg
 • betoane 600 mc
 • umpluturi 2.000 mc

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de construcții civile și industriale

Provocări

Cea mai mare provocare pentru echipa AUTORUN COMPANY în cadrul acestui proiect de amenajare zid de sprijin, a fost preluarea amplasamentului după altă companie care a intrat în insolvență și le-a abandonat.

Având în vedere contextul prezentului proiect şi întârzierea înregistrată de contractorul anterior, AUTORUN COMPANY şi-a asumat responsabilitatea ca în termen de 4 luni să finalizeze acest contract. În aceste condiţii lucrările începute în noiembrie 2018 au fost finalizate în februarie 2019.

Echipa noastră a finalizat cu responsabilitate şi maturitate acest proiect dificil, dar deosebit de important pentru Şcoala Gimnazială Cireşarii, la termenul asumat şi la standardul de calitate cerut de beneficiar.

Fermă agrozootehnică Biertan

Executare lucrări fermă agrozootehnică, comuna Biertan

Fermă agrozootehnică Biertan

Descriere proiect

Beneficiar:   ROXMARI PROD COM SRL
Antreprenor:   ACSA SA
Executant:   AUTORUN SRL
Perioada:   2016

În anul 2016, compania a semnat un nou contract pentru proiectul: „Executare lucrări ferma agrozootehnică pentru îngrășare suine, din comuna Biertan, jud. Sibiu”

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de construcții civile și industriale

 

Provocări

Echipa noastră a evaluat terenul pentru planificarea terasamentelor necesare pentru construcția halei de suine la o fermă agrozootehnică. S-a analizat topografia terenului, drenajul și alți factori importanți pentru a asigura o fundație solidă și o structură durabilă.

S-au efectuat lucrările de excavare și nivelare necesare pentru pregătirea terenului în vederea construcției halei de suine. 

Ne-am asigurat că toate agregatele necesare pentru construcție, cum ar fi pietrișul, nisipul și betonul sunt de cea mai înaltă calitate respectând proiectul, caietul de sarcini și specificațiile înscrise în documentație.

Următoarea etapă a fost compactarea și stabilizarea terenului, folosind cilindri compactori și plăci vibrante, pentru a obține rezultate optime. Compactarea adecvată este esențială pentru prevenirea unor probleme ulterioare, cum ar fi tasări sau deformări ale terenului.

S-au executat sistemele de drenaj și canalizare pentru a asigura evacuarea corectă a apei și prevenirea acumulării excesive de umiditate în jurul halei de suine. Aceasta va contribui la menținerea unui mediu sănătos și igienic pentru animale.

După finalizarea lucrărilor principale de terasamente, s-a efectuat finisarea terenului, inclusiv nivelarea finală și pregătirea acestuia pentru următoarele etape ale construcției. Ne-am asigurat că terenul este pregătit corespunzător, astfel încât să se poată continua lucrările de construcție fără probleme.

La acest proiect, compania a asigurat atât personalul calificat și competent cât și betonul – un produs de cea mai înaltă calitate, punând la dispoziție toate certificările și declarațiile de conformitate aferente fiecărui tip de beton solicitat și prevăzut în proiect.

Echipa noastră de specialiști are experiență în executarea detaliată a oricarui proiect  și asigură o abordare atentă și precisă în fiecare etapă.

restaurare Sighisoara

Restaurare Centru Național de Informare și Promovare Turistică

restaurare Sighisoara

Descriere proiect

Beneficiar:   MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
Antreprenor:   POSADA MED SRL
Executant:   AUTORUN SRL
Perioada:   2013 – 2014

Proiectul a presupus reabilitarea unei clădiri declarate monument istoric în cetatea Sighișoarei, obiectiv declarat Monument UNESCO și schimbarea de destinație din sală de spectacole în Centru Național de Informare și Promovare Turistică, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013.

Cantități ale proiectului:

 • desfacere șarpantă şi învelitoare – 500 mp
 • desfaceri tencuieli exterioare şi interioare 2000 mp
 • tencuieli speciale de asanare pe bază de var 1500 mp
 • schele metalice – 2000 mp
 • eșafodaje 500 mp
 • grinzi lamelare din lemn stratificat cu lungimi variabile 6 m – 15,8 m
 • cofraj pierdut din tablă zincată cutată cu g = 1 mm 500 mp
 • armături 6000 Kg
 • cofraje la grinzi și stâlpi 350 mp
 • betoane 230 mc
 • instalații electrice, instalații antiefracție, alarmare incendiu, instalații sanitare, instalații termice şi de ventilație
 • tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan
 • confecții metalice diverse
 • hidroizolații
 • vopsitorii și zugrăveli
 • parchet

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de construcții civile și industriale

Provocări

Cea mai mare provocare a acestui proiect a fost punerea în aplicare a soluției tehnice adoptate de proiectant, pentru transformarea șarpantei vechi în terasă circulabilă cu structură mixtă, grinzi din lemn stratificat și placă din beton monolit slab armată.  Acest proiect a implicat găsirea unei soluții inovatoare pentru transportul grinzilor lamelare, cu lungimi variabile cuprinse între 6 – 16 m, lățimea lor cuprinsă între 16 – 18,5 cm și înălțimea acestora între 64 – 86 cm, prin cetatea Sighișoarei, obiectiv declarat Monument UNESCO, și accesul cu o automacara, lângă obiectiv, pentru montajul lor.

Reabilitarea clădirii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a fost un proces complex și meticulos, care a implicat multiple etape și abordări specializate pentru a păstra integritatea și autenticitatea structurii existente.

Prima etapă a fost reparația și consolidarea structurii. Aceasta a implicat lucrări de înlocuire și restaurare a elementelor structurale deteriorate, consolidarea pereților, transformarea șarpantei și a învelitorii din tablă în terase circulabile. De asemenea, s-au luat măsuri pentru a preveni deteriorarea ulterioară, cum ar fi tratamentele pentru combaterea umidității și instalarea unui sistem de drenaj.

În paralel, s-au efectuat lucrări de restaurare a elementelor decorative și arhitecturale. Acestea au inclus și refacerea ornamentelor, tencuielilor și fațadelor.

O altă etapă importantă a fost modernizarea instalațiilor. Aici s-au înlocuit instalațiile electrice, sanitare, termice si de ventilație, adaptându-le la standardele și cerințele actuale, dar păstrându-se compatibilitatea cu specificul clădirii. În final, s-au realizat lucrările de finisaje interioare și exterioare. Acestea au inclus lucrări de pardoseli, zugrăveli, montarea ușilor și ferestrelor.

În concluzie, executarea acestei lucrări de reabilitare a clădirii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a necesitat o abordare atentă, care a respectat valorile și specificul acesteia.

În ciuda acestor provocări echipa AUTORUN COMPANY a reușit să finalizeze acest proiect în termenul agreat şi la standardul de calitate cerut de beneficiar.