Reabilitarea turnurilor şi zidurilor de fortificaţie medievală

Reabilitarea turnurilor şi zidurilor de fortificaţie medievală din Mediaş Tronson 2+3

Reabilitarea turnurilor şi zidurilor de fortificaţie medievală

Descriere proiect

Beneficiar:   MUNICIPIUL MEDIAȘ
Antreprenor:  EURAS SRL
Executant:   AUTORUN SRL
Perioada:   2015

Cetatea Mediașului a fost construită ca fortificaţie medievală din piatră și cărămidă în anul 1490, la ordinul Regelui Matei Corvin, prin participarea tuturor locuitorilor la lucrări, indiferent de statutul sau poziția socială. Constituită din ziduri de apărare având  o lungime de aproximativ 2400m, o grosime de 0,8m și o înălţime de maxim 8m, trei porţi principale, patru porţi secundare şi şaptesprezece turnuri şi bastioane. A rezistat în fața a numeroase asedii, fiind cucerită și devastată de mai multe ori apoi refacută. Odată cu dezvoltarea oraşului se transformă treptat, iar începând cu secolul al XVIII-lea zidurile cetății nu au mai fost întreținute iar la începutul secolului XX au fost demolate o parte importantă pentru a fluidiza traficul, fiind percepută în prezent doar fragmentat pe o lungime de aproximativ 1845m având acum doar două porţi din porţile principale, una secundară și şase dintre turnurile şi bastioanele ce au constituit cândva mândra cetate a Mediașului.

Compania noastră a participat la refacerea, consolidarea, restaurarea și prezervarea acestor fortificații medievale, prin lucrări specifice, dintre care:

Acţiuni particulare (locale): sistematizarea verticală, consolidarea terasamentelor şi amenajarea zonelor adiacente monumentului pentru eliminarea umidităţii ce afectează zonele inferioare ale fortificaţiei. Refacerea zidăriilor de cărămidă, a zidăriilor mixte de piatră şi cărămidă prin acţiuni de consolidare, reţeserea zidăriei şi a paramentelor cu materiale şi tehnici tradiţionale – specifice perioadei de edificare a monumentului.

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de construcții civile și industriale

Provocări

Compania noastră a răspuns prompt la provocările cauzate de prezenţa apei cu presiune hidrostatică crescută, caz în care drenajul este inutil – s-au propus soluţii de realizare a unor bariere anticapilare orizontale, deasupra nivelului solului, realizate prin injectarea unor soluţii hidrofobe (polimeri și laxonici, metil-siliconat de potasiu) în foraje practicate în zidărie; orificiile de injectare ce s-au realizat, având diametrul de 16-30 mm la baza peretelui, la un nivel aflat deasupra sursei, după o linie paralelă cu solul, iar distanţa dintre foraje s-a stabilit în funcţie de porozitatea zidăriei.

Pavajele existente de piatră naturală s-au recondiţionat şi s-au menţinut. Pavajele noi sunt de acelaşi soi de piatră – andezit – destinaţia zonelor pavate se va diferenţia prin modul de prelucrare a pietrei; pentru alei, trotuare – zonele pietonale s-au folosit lespezi de piatră din andezit, grosime 5cm, iar pentru carosabil pavat s-au folosit calupuri de piatră din andezit (15x15x15cm). Pentru marcarea traseului zidului s-au folosit lespezi de piatră despicate neregulat.

Sisteme rutiere propuse și realizate pentru sistemul pietonal – alei pietonale – lespezi de piatră din bazalt grosime 5cm, lățime/lungime variabilă, gri. Pentru aleile cu circulaţie pietonală, accidental auto – 5 cm lespezi de piatră, 3 cm pat de nisip, 15 cm balast stabilizat.

Sistemul pietonal – auto – calupuri de piatră din bazalt 15x15x15cm, gri.

Pentru aleile cu circulaţie pietonală – auto, spaţii de parcare, 15 cm calupuri de piatră (calitate, culori şi finisaje superioare pentru spaţiile definite “carosabil special”), 3 cm pat de nisip, 30 cm balast stabilizat, 15 cm balast.

Dar cea mai mare dintre provocări și de a cărei soluționare suntem mândri, este realizarea acestei frumoase lucrări în doar 9 luni față de termenul inițial de 24 de luni.

restaurare Sighisoara

Restaurare Centru Național de Informare și Promovare Turistică

restaurare Sighisoara

Descriere proiect

Beneficiar:   MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
Antreprenor:   POSADA MED SRL
Executant:   AUTORUN SRL
Perioada:   2013 – 2014

Proiectul a presupus reabilitarea unei clădiri declarate monument istoric în cetatea Sighișoarei, obiectiv declarat Monument UNESCO și schimbarea de destinație din sală de spectacole în Centru Național de Informare și Promovare Turistică, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013.

Cantități ale proiectului:

 • desfacere șarpantă şi învelitoare – 500 mp
 • desfaceri tencuieli exterioare şi interioare 2000 mp
 • tencuieli speciale de asanare pe bază de var 1500 mp
 • schele metalice – 2000 mp
 • eșafodaje 500 mp
 • grinzi lamelare din lemn stratificat cu lungimi variabile 6 m – 15,8 m
 • cofraj pierdut din tablă zincată cutată cu g = 1 mm 500 mp
 • armături 6000 Kg
 • cofraje la grinzi și stâlpi 350 mp
 • betoane 230 mc
 • instalații electrice, instalații antiefracție, alarmare incendiu, instalații sanitare, instalații termice şi de ventilație
 • tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan
 • confecții metalice diverse
 • hidroizolații
 • vopsitorii și zugrăveli
 • parchet

Mai multe despre serviciile noastre găsiți în pagina Lucrări de construcții civile și industriale

Provocări

Cea mai mare provocare a acestui proiect a fost punerea în aplicare a soluției tehnice adoptate de proiectant, pentru transformarea șarpantei vechi în terasă circulabilă cu structură mixtă, grinzi din lemn stratificat și placă din beton monolit slab armată.  Acest proiect a implicat găsirea unei soluții inovatoare pentru transportul grinzilor lamelare, cu lungimi variabile cuprinse între 6 – 16 m, lățimea lor cuprinsă între 16 – 18,5 cm și înălțimea acestora între 64 – 86 cm, prin cetatea Sighișoarei, obiectiv declarat Monument UNESCO, și accesul cu o automacara, lângă obiectiv, pentru montajul lor.

Reabilitarea clădirii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a fost un proces complex și meticulos, care a implicat multiple etape și abordări specializate pentru a păstra integritatea și autenticitatea structurii existente.

Prima etapă a fost reparația și consolidarea structurii. Aceasta a implicat lucrări de înlocuire și restaurare a elementelor structurale deteriorate, consolidarea pereților, transformarea șarpantei și a învelitorii din tablă în terase circulabile. De asemenea, s-au luat măsuri pentru a preveni deteriorarea ulterioară, cum ar fi tratamentele pentru combaterea umidității și instalarea unui sistem de drenaj.

În paralel, s-au efectuat lucrări de restaurare a elementelor decorative și arhitecturale. Acestea au inclus și refacerea ornamentelor, tencuielilor și fațadelor.

O altă etapă importantă a fost modernizarea instalațiilor. Aici s-au înlocuit instalațiile electrice, sanitare, termice si de ventilație, adaptându-le la standardele și cerințele actuale, dar păstrându-se compatibilitatea cu specificul clădirii. În final, s-au realizat lucrările de finisaje interioare și exterioare. Acestea au inclus lucrări de pardoseli, zugrăveli, montarea ușilor și ferestrelor.

În concluzie, executarea acestei lucrări de reabilitare a clădirii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a necesitat o abordare atentă, care a respectat valorile și specificul acesteia.

În ciuda acestor provocări echipa AUTORUN COMPANY a reușit să finalizeze acest proiect în termenul agreat şi la standardul de calitate cerut de beneficiar.